Ring til mig 5178 0106

Efterreaktioner

Vigtig at læse inden behandling
Klient Information

Vand

Det er vigtigt at drikke rigeligt med vand i dagene efter en behandling for at udvaske den øgede udskillelse af affaldsstoffer fra kroppens celler. Drik min. 2 liter pr. døgn.

Generelt er det godt med ro resten af dagen. Gå hjem og slap af. Hvis du skal arbejde, gør det da i dit eget tempo – gå tidligt i seng.

Reaktioner på behandlingen

Der kan forekomme både fysiske og psykiske reaktioner i tiden efter en behandling. De fysiske reaktioner består oftest af en opblussen af de symptomer og spændinger, der er blevet behandlet for – i mere eller mindre grad, de fortager sig oftest efter 2 –3 dage, men kan, afhængig af problemets omfang, godt vare ved i længere tid.

Alle mennesker er forskellige og reagerer ligeledes forskelligt på især kropslig behandling. Reaktioner, så som smerter i led eller muskler, skal ses som en udrensning af krop- pen, hvor kroppen udskiller gamle affaldsstoffer. Disse affaldsstoffer kan ligge i kroppen i form af små krystaller, som ved udskillelsen kan virke som små ”glasskår”, denne udrensning kan være meget smertefuld og kræver flere opfølgende behandlinger.

Psykiske reaktioner kan være følelser, der kommer ”ud af det blå”, eller kraftigere reaktioner end normalt. Forsøg, så vidt muligt, at give dem lov til at ”fylde”. Det er gamle uudtrykte følelser, som kroppen giver slip på.

Varighed/hyppighed af behandling: En behandling varer ca. 60 minutter. inkl. indledende samtale og tid til at komme af og på briksen m.m. Forløbet af videre behandling er meget individuelt alt efter den enkeltes behov, ønske og reaktion på behandlingen. Man skal dog altid regne med min. 2 konsultationer inden for 2-3 uger, men ofte har kroppen behov for et længere forløb.

Ring: Hvis du har spørgsmål til behandlingen eller ønsker at bestille/ændre din tid, er du altid velkommen til at kontakte til mig.

Mulige efterreaktioner

Under og efter en Totum behandling kan der opstå forskellige kropslige reaktioner. De er ikke farlige men blot en naturlig reaktion på behandlingen. Følgende reaktioner kan optræde:

Snurren i kroppen
Når gamle spændinger slipper, opstår der en øget gennemstrømning af blodet. Hermed øges optagelse af iltvog næring i cellerne. Denne proces kan mærkes som en snurren.

Rystelser
Når kroppen retter op på sig selv/regulerer sig selv, kan der forekomme rystelser.

Svimmelhed
Når man arbejder dybt med åndedrættet, frigives der flere affaldsstoffer end normalt, og når disse går blodbanen, kan du opleve en kortvarig svimmelhed.

Kilden
Overfladiske muskulære spændinger kan mærkes som kilden.

Sved
Den øgede blodgennemstrømning kan aktivere klientens stofskifte og fremkalde sved.

Brændende fornemmelser
Når der opstår gennemstrømning i nervesystemet, kan det mærkes som brændende fornemmelser.

Kløe
Kløe kan forekomme når der opstår gennemstrømning i nervespidserne.

Kramper
Oftest opstår kramper, når musklen afspænder sig selv ved sammentrækning. Det kan også skyldes væskemangel.

Hyperventilation
Når du får kontakt til en psykisk blokering uden en egentlig forløsning, kan det udløse hyperventilation (kroppen prøver at forløse).

Hønserøv eller låste fingre
Når de indre organer og åndedrættet reguleres, kan der forekomme spændinger omkring munden (hønserøv), og/eller fingrene låser.